Osnovna škola Martijanec

                e-Škola Međunarodna Eko-škola  

Naslovnica
O nama
Cjelodnevna škola
Djelatnici
Razredi
Događanja
Aktivnosti
Učenička zadruga
Školski list
Dokumenti
Projekti
Općina Martijanec
Foto galerija

 


PROJEKTI

 

CJELODNEVNA ŠKOLA - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

DOKUMENTI

NOVOSTI

A2 PROGRAM

B1 PROGRAM

B2 PROGRAM

                                      

          Povratak na vrh

 

Energetska obnova OŠ Martijanec

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec na adresi Školska 3, 42232 Martijanec, Općina Martijanec, br. Ugovora o dodjeli sredstava KK.04.2.1.04.0032

Korisnik bespovratnih sredstava: Osnovna škola Martijanec, Školska 3, 42232 Martijanec, Hrvatska, OIB - 88619742736

Kratki opis projekta

Projekt Energetske obnove zgrade Osnovne škole Martijanec odobren je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 6.904.051,17 kuna, a Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sufinancira projekt s iznosom od 3.082.741,00 kuna bespovratnih sredstva što predstavlja oko 56% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Energetska obnova će uključivati izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova stropa škole prema negrijanom tavanu, zamjenu vanjske stolarije škole, izolacijskih krovnih panela na dvorani i školi, ugradnju termostatskih ventila, zamjenu kotla, uvođenje sustava prozračivanja na školi i dvorani, zamjenu postojećih rasvjetnih tijela s LED rasvjetnim tijelima, te izvedbu mjera za pristupačnost za osobe s invaliditetom što uključuje prilagodbu WC-a te ugradnju dizala izvana.

Navedenim mjerama doći će do uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje 66,62%, smanjenja godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 362.839,26 kWh/god te uštede primarne potrebne toplinske energije za 51,89% te smanjenja emisije CO2 za 52,48%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec, sukladno elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, rezultirat će uštedom toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 66,62%. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Ukupna vrijednost projekta – 6.904.051,17 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi – 5.541.983,67 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj - 3.082.741,00 HRK kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Razdoblje provedbe projekta (26 mjeseci) – od 23. listopada 2017. do 23. prosinca 2019. godine.

Kontakt osoba za više informacija – Sonja Huzjak, ravnateljica Osnovne škole Martijanec.

Linkovi:

1. Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

2. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:  https://razvoj.gov.hr/

4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja: http://www.mgipu.hr/

5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/

 

Projekt - 'Užina za sve'

 

Sažetak projekta pročitajte klikom na ovu poveznicu.

 

Sažetak projekta pročitajte klikom na ovu poveznicu.


 

Naslovnica | O nama | Cjelodnevna škola | Djelatnici | Razredi | Događanja | Aktivnosti | Učenička zadruga | Školski list | Dokumenti | Projekti | Općina Martijanec | Foto galerija


Stranica je zadnji put ažurirana 21/02/24